Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Na hEalaíona > Lá mór na Gaeilge i mBéal Feirste
Infhaighteacht lóistín

Lá mór na Gaeilge i mBéal Feirste

Tá Lá Mór na Gaeilge á reáchtáil i mBéal Feirste Dé Sathairn 12 Aibreán le Gaeilgeoirí as gach cearn den tír a thabhairt le chéile le tacaíocht a léiriú d'fheachtas cearta teanga. Tá an feachtas seo á reáchtáil lena chur ina luí ar an dá rialtas, thuaidh agus theas, go bhfuil dualgas reachtúil orthu cúram a dhéanamh den teanga agus de phobal na teanga.

Beidh daoine idir óg agus aosta ag bailiú le chéile ag Bóthar na bhFál ar dtús agus ansin ag siúl síos go dtí Cearnóg Theach an Chustaim.  Beidh grúpaí ceoil agus siamsaíocht ann, agus go leor imeachtaí do pháistí.

Tá bus teaghlaigh ag fágáil An Carn ar 12.00, meán lae, Dé Sathairn 12 Aibreán. Tá sé i gceist againn turas gairid a fháil thart ar Coláiste Feirste agus ár lón a ithe ansin ar 1.15pm roimh thús na siúlóide ar 2pm.

Beidh an bus dár mbailiú arís ar 4.30pm agus bheadh súil againn bheith ar ais sa bhaile ar 5.30pm. Bheadh éadaí fearthainne de dhíth ar do pháiste ar eagla drochaimsire agus lón pacáilte.

Ba mhór linn an oiread is mó daoine agus eagraíochtaí as deisceart Cho. Dhoire páirt a ghlacadh ar an fheachtas seo. Beidh fáilte roimh achan duine t-léinte/geansaithe scoile nó clubanna a chaitheamh chomh maith le meirgí scoile agus clubanna a thabhairt leo.

Níl aon chostas ar an bhus. Má tá tú féin nó do pháiste ábalta dul, cuir scairt ar Leonne nó Joe ag An Carn ag 79549978. Beidh cinnirí ag dul ar an turas chun aire a thabhairt do na páistí nach mbeidh a dtuismitheoirí leo, ach is ó aois Rang 4 suas amháin a thig linn páistí a thabhairt gan a dtuismitheoirí. Tá tuilleadh eolais le fáil ach scairt a chur ar Leonne nó Joe ag an uimhir thuas.

Ní mór d’áit a chur in airithe chomh luath agus is féidir!!!

BÍGÍ LINN!

Béal Feirste 12ú Aibreán 2014
An Carn - Ticéid - Tickets

Tuilleadh eolais

Sign Up
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.