Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Nuacht > Feis Charn Tóchair 2014
Infhaighteacht lóistín

Feis Charn Tóchair 2014

Feis Charn Tóchair 2014 –  Ceiliúradh chultúr agus athbheochan na Gaeilge.

Beidh Feis Charn Tóchair ar siúl Dé Sathairn 7 Meitheamh 2014.

Ba iad aidhmeanna Fheis Charn Tóchair athbheochan na Gaeilge agus an chultúir i gContae Dhoire a cheiliúradh agus a chur chun cinn. Beidh rannóga éagsúla san Fheis a bheidh oiriúnach do réimse leathan aoisghrúpaí, idir fhoghlaimeoirí na teanga agus chainteoirí líofa.  Fáilte roimh dhaoine fásta páirt a ghlacadh sna comórtais chomh maith.

 

Seo thíos comórtais na Feise:

·         Comórtas Scoláireachta: Bronnfar páirt scoláireachtaí ar luach £150 ar bheirt dhalta ar a laghad, i ngach aon aoisghrúpa ó Bhliain 8 go Bliain 13, le freastal a dhéanamh ar cheann de choláistí samhraidh na Gaeltachta. 

·         Comhrá: Tugann an comórtas seo deis iontach do thuismitheoirí a bhfuil páistí de gach aois acu blaiseadh a fháil ar an dóigh ar féidir leis an Ghaeloideachas fíor-dhátheangachas a sholáthar. Molaimid go láidir do thuismitheoirí a bpáistí a chur isteach sa chomórtas seo. Tá sé oiriúnach do dhaltaí naíscoile agus bunscoileanna.

·         Comórtas Fáinne Tá an comórtas seo oscailte do dhaltaí meánscoile agus dhaoine fásta.  Tá liosta iomlán de na ceisteanna agus sampla struchtúir den chomórtas ar fáil i mbróisiúr na Feise. 

·         Comórtas aithriseoireacht filíochta: Tá rannóga ann oiriúnach do réimse aoisghrúpaí éagsúla, idir fhoghlaimeoirí na teanga agus chainteoirí líofa. Is iad na rannóga ná: naíscoil, Gaelscoil, bunscoil Bhéarla & meánscoil. Tá réimse dánta ar fáil do gach aoisghrúpa.

·         Comórtas Scríbhneoireachta - Gearrscéal: Oiriúnach do dhaltaí bunscoile agus meánscoile. Iarrtar ar scoláirí gearrscéal 500 focal (nó níos lú) a scríobh. Níl aon táille i mbliana don chomórtas seo

·         Filíocht: Oiriúnach do dhaltaí bunscoile i Rang 5 – Rang 7 agus daltaí meánscoile. T Níl aon táille i mbliana don chomórtas seo

·         Comórtas Ealaíne: Tá an comórtas seo oiriúnach do chách.

·         Ceol Traidisiúnta: Tá an comórtas seo oiriúnach do chách. Is iad na rannóga éagsúla: Feadóg stáin, feadóg mhór, fidil, bainseó / maindilín, bosca ceoil,consairtín, cláirseach, giotár, bodhrán, cláirseach, grúpa ceoil  agus amhránaíocht thraidisiúnta. 

·         Comórtas Cór Scoile –Is féidir tionlacan a sheinm leis an chór nó gan a sheinm. Beidh gach scoil freagrach as a dtionlacan féin á sholáthar (má tá sé de dhíth orthu). Ní mór ar gach cór dhá amhrán Gaeilge dá rogha féin a chanadh; fonn gasta agus fonn mall. Beidh trí leibhéal ann i mbliana do rannóg Cór Scoile- Bunscoil EC1 Bunscoil EC2 agus leibhéal na Meánscoile

·         Costas iontrála: £10 an cór do 2014.

 

Spriocdháta na n-iontrálacha :

Seol na foirmeacha iarratais agus táillí d’achan chomórtas chuig Leonne ag An Carn roimh Dé hAoine 16ú Bealtaine

– ní mór na hiontrálacha uile a bheith faighte faoin dáta seo toisc go nglacann sé am an clár ama do lá na Feise a dhearadh.

 Cuirfear na scoileanna ar an eolas faoi amanna uile na gcomórtas.

Is é £2 an comórtas an costas iontrála (seachas an comórtas scríbhneoireachta agus comórtas cór scoile).

Tá bileog na Feise ar fáil ó An Carn. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, amharc ar líne ag www.ancarn.org nó thig leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Forbartha Gaeilge Leonne Ní Loinsigh 028 7954 9978 nó leonne@ancarn.org.

 

  

An Carn Dé Sathairn 7 Meitheamh
 
Ticéid  //  Tickets

Tuilleadh eolais

Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.