Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Nuacht > Club Óige Charn Tóchair ag cothú nascanna idir phobail na Gaeilge agus na Gáidhlige
Infhaighteacht lóistín

Club Óige Charn Tóchair ag cothú nascanna idir phobail na Gaeilge agus na Gáidhlige

Tá Club Óige Luraigh ar ais sa bhaile arís, breá tuirseach ach breá sásta, óna dturas go Stórnabhagh ar Oileán Leódhais i nGáidhealtacht na hAlban don dara bhliain i ndiaidh a chéile. Le maoiniú fial ó scéim Cholmcille, a bhíonn ag cothú nascanna idir phobail na Gaeilge agus na Gáidhlige, chuaigh 30 duine san iomlán ar an turas agus d’fhreastail 20 acu sin ar ranganna agus ar chéilithe Fheis Eilean an Fhraoich i rith na seachtaine, 14 ar Fheis na nÓg agus 6 ar Fheis na nDéagóirí, agus bhí siad páirteach i sraith ceolchoirmeacha na Feise fosta. 

Cuireadh fáilte iontach roimh na hÉireannaigh thall agus rinneadh a mhór díobh san Fheis – ní amháin go raibh na hÉireannaigh ag foghlaim na Gáidhlige, na n-amhrán agus an cheoil Albanaigh ach bhí muintir na hAlban ag foghlaim amhráin Ghaeilge agus foinn Ghaelacha sna ranganna fosta, agus bhí toradh an idirmhalartaithe sin le feiceáil ar ardán sna ceolchoirmeacha. D’fhoghlaim na Gaeilgeoirí óga dráma Gáidhlige dá gcuid féin fosta a cuireadh ar stáitse ag céilí mór na Feise. 

Bhí níos mó ná teanga agus ceol i gceist sa turas, ar ndóigh. Bhí seisiún ag muintir Charn Tóchair le Club Camánachta Leódhais mar a bhfuair siad seisiún cóitseála san chamánacht agus d’imir siad cúpla cluiche comhrialacha in éadan na nAlbanach. 
Ó thús deireadh bhí seachtain ar dóigh ag muintir Charn Tóchair i Leódhas agus tá ceangal daingean cultúir agus cairdis idir an dá áit anois. Bhí scaifte déagóirí as Oileán Leódhais i gCarn Tóchair níos luiche sa bhliana, agus táthar ag súil gur tús é seo le nasc buan idir an dá cheantar. Ba mhaith le muintir Charn Tóchair uilig buíochas a ghabháil le Colmcille as an tacaíocht airgid, agus go háirithe ‘moran taing’ a rá le Peigi Maclennan agus foireann uilig Fheis Eilean an Fhraoich as an chóir a cuireadh orthu i rith na seachtaine. Bha e sgoinneil!

Oilean Leodhais, Albain Domhnach 24 Iúil - Sathairn 30 Iúil 2016
 
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.