Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Nuacht > Féile Charn Tóchair
Infhaighteacht lóistín

Féile Charn Tóchair

Tháinig Féile Charn Tóchair 2016 chun deiridh ar 15 Iúil le Scoil Samhraidh Charn Tóchair a bhí rathúil os cionn 40 rannpháirtí a tháinig a fhad ó Bhaile Átha Cliath agus Fear Manach le bheith linn. Críoch fóirsteanach do Fhéile Charn Tóchair.
 
 
Cé nach raibh an aimsir go maith, rinne an coiste agus saorálaí Choiste Forbartha Charn Tóchair a sheacht ndícheall le Féile speisialta eile a chur ar fáil don phobal áitiúil agus níos faide ó bhaile. Thosaigh an fhéile le Lá Spraoi agus Dúlra i dTearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh le taispeántas seabhcóireachta ó Comhlach Fabhcún Bhéal Feirste, rásaí firéid, Eco Mantella, Ealaín Dúlra, Péinteáil Aghaidhe, ag déanamh coinnle céir bheach agus Zón na bPáistí le Galf Mire.Míle. Buíochas le P&N Meats a bhí mar urraitheoirí den fheoil don BBQ agus le Martin McPeake a d’amharc i ndiaidh na cócaireachta.
 
Soláthraíodh cúpla imeacht sultmhar eile san áireamh i rith na Féile - bhí Turas Staire Treoraithe i nGaeilge le Pádraig Ó Mianáin, Tóraíocht Taisce le leideanna déanta ag Bernie McNicholl, Aifreann Gaeilge ag Carraig Aifrinn Ghreanacháin i nGaeilge leis an Athair Oliver Ó Criollaigh agus siúlóid Staire ar Shliabh Charn Tóchair le Déaglán Ó Doibhlin. Comhghairdeas le Clann Hann White a bhuaigh an tóraíocht taisce agus ár mbíochas le gach uile duine a d’fhreastal ar na himeachtaí seo i rith na seachtaine.
 
 
Tharla ceann de bhuaicphointí na féile ar an 10 Iúil nuair a thug Sharon Shannon agus Alan Conor cuairt ar An Coire don chéad uair agus nach iontach an oíche a bhí ann. Leis an áit pacáilte amach, thug Sharon agus Alan léiriú nach dtiocfadh dearmad a dhéanamh air agus a d’fhág an lucht féachana ar a chosa ar lorg tuilleadh ceoil. Tá súil againn nach é seo an uair dheireanach dúinn Sharon a fhéiceáil ar stáitse An Coire agus tá muid ag dúil go bhfillfidh sí.
 
Tá Rith an Chairn agus Lá Spraoi Teaghlaigh & Beárbaiciú anois insan séú bhliain agus tá sé ag dul ó neart go neart. I mbliana, bhí Dúshlán Rothar Sléibhe an Chairn, arna chur i láthair ag Carn Wheelers. Tharraing an dúshlán 32 rothaí ó na clubanna rothaíochta áitiúla agus níos faide ar shiúil. Comhghairdeas le Sean Bradley a bhain Rí an Chairn arís eile. Ba mhian leis an choiste eagraithe buíochas a ghabháil le gach duine a bhí páirteach agus a thug tacaíocht don imeacht.
 
Bhí líon na n-iontrálacha níos airde i mbliana ná mar a bhí riamh roimhe le 103 duine idir fir, mná, páistí agus rathaí nua ó chlubanna reathaíochta i gceantar Lár Uladh. Comhghairdeas le Shane Donnelly agus le Shannon Graham a fuair Rí an Chairn agus Banríon an Chairn don chéad uair. Focal ar leith do na hiontrálacha a d’fhreastal ó chian agus ó chóngar le páirt a ghlacadh. Maith sibh. Buíochas speisialta le Comhlacht lónadóireachta Arbutus agus Barry Dallat as an urraíocht don Rith.
 
 
Bhí an aimsir go deas i rith an lae agus bhí an-rath ar lá spraoi na dteaghlach le breis is 500 duine ag freastal ar na himeachtaí teaghlaigh soar in asice - Balla Dreapadóireachta, Caisleáin Spraoi, Galf Mire agus Beárbaiciú le Arbutus. Buíochas le gach duine a tháinig amach agus a rinne an 12 Iúil speisialta do chách agus lá dár tsaol a chrothú.
 
Ba mhaith le Coiste Forbartha Charn Tóchair an deis seo a cheapadh lenár mbuíochas a ghabháil le roinnt daoine a chuidigh linn an Fhéile a chur le chéile. Ar dtús báire, ár nurraitheoirí, Foras na Gaeilge, Comhaire na hEalaíne Tuaisceart na hÉireann agus Comhairle Lár Uladh, a chur ciste ar fáil leis na himeachtaí a reáchtáil. Le Pat O’Kane Hurls, Comhlacht lónadóireachta Arbutus agus P&N Meats a bhí mar urraitheoirí ar na himeachtaí i mbliana – go raibh maith agaibh. Ár mbuíochas leis na saorálaithe agus oibrí tiomanta agus díograiseacha a d’ofráil lámh cuidithe nuair a bhí sé go bhformhór de dhíth i rith na Féile. Tá focal ar leith tuillte ag foireann saoralaí tarrthála sléibhe an Iarthuaisceart a bhí ag déanamh maoirseachta le linn Rith an Chairn agus Dúshlán Rothar Sléibhe an Chairn. Faoi dheireadh, Go raibh maith agat mór chucu siúd ar fad a bhí i láthair ag na himeachatí agus a leanann oraibh ag tabhairt tacaíochta don obair atá a dhéanamh againn anseo i bPobal Charn Tóchair. Is mór againn do thacaíocht. Tá muid ag tnúth go mór libh a fheiceáil ar an bhliain seo chugainn arís!

An Carn, 132a Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha July 2016
 
Ticéid  //  Tickets

Tuilleadh eolais

Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.